מי אנחנו

אודות Feed Israel

עמותת Feed Israel נוסדה על ידי קבוצת פילנטרופים יהודים מארה"ב, שזיהו את הצורך בהקמת ארגון גג לטיפול בבעיית הרעב בישראל, על רקע פניות חוזרות ונשנות אליהם לקבלת תרומות וסיוע לרעבים.

מטרות העמותה הן:

  • לשמש ארגון גג לכל העמותות והגורמים המטפלים ברעבים במישור הפרטני
  • לתאם וליצור חיבורים בין פעילויות של עמותות שונות וגופים אחרים
  • לפעול ליצירת ניצולת מקסימלית למוצרי מזון שללא טיפול מהיר, אי אפשר יהיה לנצל אותם אפילו לצורך תרומה
  • להגביר את המודעות לבעיית הרעב בארץ
  • לגבש מצע ודרכי פעולה למאבק ברעב, תוך שיתוף פעולה עם גורמים פוליטיים, עמותות רווחה וגופים אחרים
  • לסייע לעמותות אחרות להוציא לפועל פעילות התנדבותית תוך אספקת הכיבוד והמזון לפעילויותיהן
  • לאפשר לאוכלוסיות מעוטות יכולת לחוות חוויות וסוגי פעילויות שאינן יכולות להרשות לעצמן בבחינת מזון לנשמה

הנהלת העמותה

העמותה מקיימת קשרים הדוקים עם לשכות הרווחה בעיריות וברשויות המקומיות, עם עמותות שונות בעלות אג'נדה חברתית, חברות, גופים עסקיים ותורמים פרטיים, אמנים, אנשי אקדמיה וגופים שונים העוסקים בתחום המזון.

העמותה מפעילה עשרות מתנדבים קבועים ומתנדבים אד-הוק שאותם היא מגייסת מצה"ל, השירות הלאומי ומהגזר העסקי. היא פועלת לקידום מטרותיה ולהחדרת ערכים וסטנדרטים חדשים בתחום הטיפול ברעב, המבוססים על מחקרים אובייקטיביים ועל הצרכים התזונתיים המשתנים בעולם המודרני.