נאבקים ברעב

להיאבק ברעב

בשביל להיאבק ברעב, צריך קודם כל להכיר בקיומו. זו אחת הסיבות שחלק לא מבוטל מפעילות feed Israel, מוקדש להגברת המודעות לרעב כתופעה בקנה מידה לאומי.

אם מתהלכים בינינו ילדים היוצאים לעבוד כדי לסייע בכלכלת המשפחה, לגנוב פת לחם, לקבץ נדבות או לנבור באשפתות – אז הרעב הגיע למחוזותינו. רעב איננו רק ילדים אפריקאים עם בטן נפוחה. בעידן המודרני יש לו הרבה יותר גוונים. ככל שאנשים סובלים בישראל מחוסר בטחון תזונתי ויש כאלה באחוזים גדולים – תפקידנו כעמותה להיאבק כדי למנוע את התופעה הזו ולהמשיך לפעול כדי שלכל אדם תהיה רווחה כלכלית מינימלית שתבטיח לו לפחות תזונה נאותה ובכבוד.

על מגש הלחם

Feed Israel פועלת בזירה הציבורית ובזירה הפוליטית בכמה מישורים:

  • העלאת המודעות לתופעת הרעב, ולחוסר הביטחון התזונתי ממנו סובלת אוכלוסייה רחבה בישראל
  • יצירת פעילות משותפת של עמותות הרווחה והחסד על מנת להבטיח שתקציבי העמותות ינוהלו באופן יעיל ויצמצמו ככל שניתן את התופעה.
  • יצירת פורום עמותות שיפעל במשותף לקידום הצעות, פעילויות וחקיקה במטרה לצמצם ככל שניתן את תופעת הרעב.
  • יצירת סטנדרט חדש להגדרת רעב, מתוך תפיסה מודרנית שלוקחת בחשבון היבטים של בריאות ותוצרי לוואי של תזונה לקויה.