פאנל ראשי עמותות

מאחדים כוחות למאבק ברעב ובעוני

בשיתוף עם משרד הרווחה אנו יוזמים ומקיימים שולחנות עגולים בהשתתפות ראשי כל עמותות הרווחה העוסקות במפעלי ההזנה השונים ומלווים את האוכלוסייה הנזקקת במדינת ישראל. הרציונל העומד מאחורי היוזמה הינו לחשוף בפני גורמים ממשלתיים את העשייה הרבה בתחום החברתי מחד, ומאידך, להציג בפניהם נתונים מהשטח על מצוקת הרעב הקיימת בחלקים נרחבים מהאוכלוסייה הישראלית.
לצד החשיבות הרבה בעצם קיומם של השולחנות העגולים בכל הנוגע להעלאת המודעות לבעיית העוני והרעב המחריפה בישראל, היוותה פעילות זו יריית פתיחה לשילוב ידיים בין עמותות הרווחה השונות לקידום הטיפול בבעיית הרעב והרצון לגבש חזית מאוחדת שתבוא לידי ביטוי בחקיקה פרלמנטרית בגיבוי חברי הכנסת מכל הסקטורים.

נקודות בולטות שעלו במהלך הפאנל

• חלק מהאוכלוסייה בישראל חווה רעב של ממש, הכרוכה ברמת תזונה ירודה ביותר, רעב למזון עד כדי ליקוט מזון בפחי האשפה עברו אוכל לילדים.

• חלק גדול יותר מהאוכלוסיה חווה חוסר בטחון תזונתי, הגורם לו לוותר על צרכים בסיסיים אחרים כדי להבטיח רמת מזון בסיסית. בין היתר הוא נאלץ לוותר על הוצאות החשמל, חימום בחורף וקירור בקיץ, על רכש תרופות, ויתור על טיפולים רפואיים וכדו'.

• רמת העוני בערים מסוימות חריפה ביותר ומחייבת חקיקה נפרדת. בהקשר זה הוזכרה העיר תל אביב שעל פי מחקר של ח"כ רוחמה אברהם, התברר במפתיע כי היא ענייה יחסית לערים אחרות.
מאבק חקיקתי

 

בעקבות הפאנל עלה הצורך בהכנת דו"ח עוני אלטרנטיבי של הארגון שלנו ונוצר קשר עם משרד הרווחה, על מנת שנוכל לשאוב נתונים גם ממנו. דו"ח כזה יהווה מצע להצעות חקיקה שתכליתן מאבק בעוני וברעב תוך שילוב כוחות בין הממשלה לבין עמותות הרווחה המדווחות מן השטח.